Firma z Jakością

Firma z jakością Tychy

Firma z jakością

23 kwietnia 2016 roku podczas XXIII Wielkiej Gali Katowickiej Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości

 z rąk ówczesnego ministra otrzymalismy bardzo ważną dla nas nagrodę Firma z Jakością.

Do tej nagrody nominował nas Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach za okazane zaufanie bardzo dziękujemy.