Praktyki stolarskie dla uczniów — rozpocznij naukę zawodu już teraz

Praktyki stolarskie dla uczniów — rozpocznij naukę zawodu już teraz

Chcesz zostać stolarzem? Sprawdź, gdzie możesz zdobyć kwalifikacje i nauczyć się zawodu.

Praktyki stolarskie dla uczniów — rozpocznij naukę zawodu już teraz

TORUS to znana na rynku firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli. Przeznaczone do różnych wnętrz, projektowane w zróżnicowanych stylach, dopracowane meble TORUS wyposażają wnętrza domów, mieszkań, firm i sklepów. Firma nie tylko zaopatruje rynek polski i zagraniczne w jakościowe, nowoczesne meble, ale również kształci przyszłych fachowców, oferując atrakcyjny program praktycznych nauk w zawodzie stolarza.

Czy warto uczyć się na stolarza? Jak zostać uczniem stolarstwa? Jakie korzyści daje nauka stolarstwa i na czym polegają praktyki stolarskie? Dowiedz się wszystkiego. Być może to oferta właśnie dla ciebie!

Chcesz zostać stolarzem? Sprawdź, gdzie możesz zdobyć kwalifikacje i nauczyć się zawodu.

Uzyskanie świadectwa czeladniczego i zdobycie niezbędnych kwalifikacji wymaga nauki pod okiem specjalistów. Można to zrobić na dwa różne sposoby: albo rozpoczynając jeden z dostępnych kursów komercyjnych, albo uczestnicząc w praktykach. 

Komercyjny kurs stolarstwa

jest płatny i zaplanowany zgodnie z przewidywanym programem. Niektóre kursy trwają dłużej, inne krócej, nie każdy kurs stolarstwa również kończy się uzyskaniem niezbędnych dokumentów. Oprócz braku regulacji w kwestii zakresu, który finalnie może się okazać niewystarczający, wadą komercyjnych kursów stolarskich bywa również kadra, która nie zawsze ma stosowne kwalifikacje zawodowe, aby przekazywać wiedzę uczniom, rzadko również ma kompetencje dydaktyczne. W rezultacie takie kursy nie zawsze okazują się skuteczne w nauce zawodu i nie zawsze są wystarczającym wsparciem w przygotowaniu do egzaminów czeladniczych.

Praktyki stolarskie dla uczniówpraktyki stolarskie

Kurs stolarstwa w ramach praktyk zawodowych wygląda nieco inaczej. Trwa 2 lub 3 lata, jest bezpłatny i regulowany wytycznymi ustawodawcy. Kursy stolarstwa w TORUS z sukcesem prowadzimy od wielu lat. Osobą, która u nas jest odpowiedzialna za prowadzenie nauki, jest właściciel firmy. Specjalista z ogromnym doświadczeniem i potwierdzonymi kompetencjami zawodowymi: ukończona ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, Technikum Drzewne, tytuł Technika Technologii Drewna – specjalność Meblarstwo, tytuł Mistrza Stolarskiego, członek Izby Rzemieślniczej w Katowicach, gdzie przeprowadza egzaminy na przyszłych mistrzów i czeladników. Dzięki wiedzy na temat tego, jak wyglądają wymogi egzaminacyjne i jak przebiegają egzaminy, może w efektywny sposób przygotowywać uczniów, wyposażając ich w adekwatną wiedzę. Równocześnie ukończył kurs pedagogiczny, aby wszystkie specjalistyczne kompetencje zwieńczyć także kwalifikacjami dydaktycznymi, dzięki którym kursy stolarstwa w TORUS mogą być prowadzone rzetelnie i skutecznie.

Praktyczne nauki stolarstwa — dla kogo?

Zastanawiasz się, jak zostać stolarzem? Jak już napisaliśmy, musisz rozpocząć od nauki zawodu, czyli praktyk. Praktyki stolarskie kierowane są do uczniów w przedziale wiekowym 15-18 lat. Kandydat na praktykanta musi pozytywnie przejść lekarskie badania kwalifikacyjne, które potwierdzą, że nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do pracy w zawodzie stolarza ani do odbywania praktyk w tym kierunku.

Uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze formalnie 16 lat, ale ukończą je niebawem, mogą rozpocząć naukę zawodu po udzieleniu pisemnej zgody przez prawnego opiekuna kandydata.

Jak zostać stolarzem? Sprawdź, jakie kompetencje powinien mieć dobry stolarz.

Wiele zależy od motywacji, włożonej pracy i poświęconego na naukę czasu. Dobry stolarz to specjalista, przed którym stoi szereg wymagań. Precyzja i dokładność, które znajdą odzwierciedlenie w jakości wykonywanych mebli – to bardzo przydatne cechy. Praktyczna wiedza zawodowa, która umożliwi otrzymanie uprawnień oraz zdanie egzaminu czeladniczego, to bezwzględna konieczność. Umiejętność obsługi sprzętu i znajomość innowacyjnych technologii, które jak w każdej innej branży, podążają do przodu, poszerzając zakres możliwości stolarzy – to także bardzo pożądane kwalifikacje. Dobry stolarz nie będzie miał na rynku żadnych trudności ze znalezieniem atrakcyjnej pracy, otrzymując wysokie wynagrodzenie.

Nauka stolarstwa to natomiast połączenie teorii, obserwacji specjalistów i praktycznej wiedzy, którą możesz zacząć zdobywać już teraz.

Stolarstwo i branża meblowa — poznaj je bliżej i dowiedz się, jak zostać stolarzem

Branża stolarska i meblowa to bardzo dynamicznie rozwijające się dziedziny. W zależności od kwalifikacji i zajmowanego stanowiska, zarobki stolarzy w Polsce kształtują się obecnie na poziomie średnio od 5000 zł brutto w górę. Ten przyszłościowy zawód otwiera wiele drzwi, dając absolwentom szkół ponadpodstawowych mnóstwo ciekawych możliwości podjęcia pracy.

Mając tytuł, uprawnienia oraz wymagany zakres umiejętności zawodowych, stolarz może rozpocząć pracę w jednej z wielu firm produkcyjnych – w TORUS stale poszerzamy grono naszych specjalistów o nowych pracowników, stolarz może również zajmować się samodzielnym projektowaniem mebli lub prowadzić własną działalność, oferując meble produkowane indywidualnie na wymiar. Etat stolarza znajdzie się także w firmach budowlanych, projektowych, a nawet specjalizujących się w konserwacji zabytków. Możliwości jest więc całkiem sporo.

Nic nie wskazuje na to, aby w Polsce czy na świecie ludzie mieli przestać kupować meble. Przeciwnie! Przybywa nowych mieszkań i domów, a dobrzy specjaliści, którzy oferują jakościowe produkty i ciekawe rozwiązania do wnętrz, zawsze będą potrzebni. 

Jeśli więc szukasz pomysłu na dobrą pracę i komfortowe życie, nauka stolarstwa może być świetnym i perspektywicznym pomysłem, który zapewni ci stabilną, dobrze płatną pracę z możliwością stałego rozwoju w przyszłości.

Jak zostać uczniem stolarstwaKomercyjny kurs stolarstwa

Praktyki stolarskie — co dają?

Praktyczne nauki w zawodzie stolarz to doskonały pomysł dla uczniów, którzy wiążą swoje życiowe plany z branżą meblową, stolarską i pokrewnymi. Nauka stolarstwa łączy w sobie praktykę oraz teorię.

Praktyczna nauka zawodu stolarza pozwala poznać dokładnie podstawowe techniki stolarskie, zgłębić wiedzę branżową czy zapoznać się z obróbką — najpierw ręczną, później maszynową z elementami komputerowego projektowania oraz obróbki CNC.

Podczas trwania praktyk uczeń ma dostęp do grona praktykujących specjalistów, od których może (i powinien!) czerpać wiedzę, zadawać pytania i korzystać z potencjału wyspecjalizowanego środowiska, w którym się znalazł.

Praktyczne nauki stolarstwa w TORUS

Praktyki stolarskie w TORUS to interesująca forma edukacji, której program poza obowiązkami ustawowymi dostosowujemy do potrzeb uczniów i staramy się pokazać młodocianym pracownikom jak najszerzej niuanse zawodu stolarza. Naszych praktykantów zapraszamy również na edukacyjne wizyty poglądowe w partnerskich zakładach stolarskich. Dzięki temu praktykanci – przyszli stolarze – mogą zapoznać się „od kuchni” z pracą w zakładzie produkcyjnym, różnymi technikami i technologiami i na żywo przekonać się, jak ciekawą i rozwojową pracą jest zawód stolarza.

Praktyczne nauki w zawodzie stolarz to oczywiście również realne profity na przyszłość. Kończący praktyki stolarskie uczeń po zdanym pozytywnie egzaminie czeladniczym otrzymuje świadectwo czeladnicze, które umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach na tak zwanym pierwszym poziomie – a to doskonały wstęp do rozpoczęcia kariery stolarza.

Praktyczne nauki w zawodzie stolarz — ile trwają?

Aby poznać podstawy wiedzy branżowej i przygotować się do egzaminu czeladniczego, praktyki wymagają czasu. Nauka zawodu trwa minimum 24 miesiące z ograniczeniem do maksymalnie 36 miesięcy. 

Odstępstwa od wyznaczonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów wytycznych czasowych możliwe są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Odbywa się to wówczas na wniosek ucznia, przy akceptacji rzemieślnika prowadzącego praktyki na stolarza i za zgodą izby rzemieślniczej.

Kurs stolarstwaPraktyczne nauki stolarstwa

Jak zostać uczniem stolarstwa — wynagrodzenie i formalności

Współpraca pomiędzy pracodawcą — organizatorem praktyk a uczniem odbywa się na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym praktyki stolarskie łączą się również z wynagrodzeniem finansowym

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od roku nauki oraz wysokości tak zwanej średniej krajowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Obecnie (uwzględniając bieżącą kwotę średniej krajowej: stan na II kwartał 2024 roku) w pierwszym roku nauki młodociany pracownik otrzymuje 496,69 zł netto miesięcznie, w drugim roku 550,01 zł netto miesięcznie, natomiast w trzecim 601,55 zł netto miesięcznie z możliwością zwiększenia tej stawki w przypadku uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce (matematyka oraz ocena z zachowania).

Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości w branży stolarsko-meblowej, nie zwlekaj z podniesieniem swoich kwalifikacji. Już dziś zapisz się na praktyczne nauki w zawodzie stolarz w Tychach. 

Zapraszamy na spotkanie do naszej siedziby w Tychach (po uprzednim umówieniu się) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 501 412 390.