Praktyczne nauki w zawodzie stolarz w tyskiej firmie meblowej

Praktyczne nauki w zawodzie stolarz w tyskiej firmie meblowej

Praktyki dla stolarzy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk w naszej firmie

Jak co roku, od września, rozpoczynamy zajęcia praktyczne dla przyszłych stolarzy. Praktyczna nauka zawodu polega na zapoznaniu się z technikami stolarskimi, początkowo obróbki ręcznej następnie maszynowej. Kształcenie uzupełnione jest pokazami komputerowego projektowania mebli. Wizualizacją 3D. Pokazem pracy Centrum wiercąco frezującego. 
Proponujemy wizyty poglądowe w dwóch partnerskich zakładach stolarskich. Nie wykluczamy innych form edukacji. 


Uczniom przysługuje miesięczne wynagrodzenie za pracę. W pierwszym roku w kwocie 155,81zł, w drugim 194.77zł, natomiast w trzecim roku w kwocie 233,72zł.

Uczniowie zakwalifikowani do klasy pierwszej praktycznej nauki zawodu, którzy w gimnazjum osiągnęli oceny co najmniej dobre z matematyki i zachowania premiowani będą przez pierwsze pół roku zajęć podwójną stawką świadczeń pieniężnych.

Po tym okresie  pod warunkiem uzyskania oceny dobrej  z praktyk.

Zainteresowanych uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu stolarz z okolic Tychów zapraszamy do siedziby firmy w Tychach bądź kontakt na numer 501-412-390.